Stikkord: Adobe Flash

  • Hvorfor kan jeg ikke se NRK live på nettet?

    Hvorfor kan jeg ikke se NRK live på nettet?

    Det er mange som lurer på hvorfor de ikke får til å se NRK live på nettet. Det kan være mange forskjellige grunner til at det ikke fungere. Her skal vi prøve å liste opp noen forskjellige grunner og årsaker til at det muligens ikke fungerer, og samtidig også komme med forslag til løsninger som…