Har du opplevd at når du bruker helt vanlig Google søk blir du bedt om å taste inn passord, eller et såkalt CAPTCHA? Det betyr at du får en feilmelding og beskjed om at du må verifisere at du er et ekte menneske ved å taste inn ett eller to ord, og om dette går