Det finnes tider der det dukker opp problemer og kanskje du har klart å låse deg eget fra ditt eget WordPress kontrollpanel. Jeg har skrevet noen artikler om hacking av websider, og en av løsningene er å installere tillegg som for eksempel iThemes Security. Men, nylig låste dette tillegget meg ute fra mitt eget kontrollpanel