Hvis du jobber med WordPress sider kan det være at du en gang møter på det at du vil flytte hele siden til et nytt webhotell, og kanskje du bytter adresse på siden din også. Det å eksportere og importere innlegg og sider i WordPress er for så vidt enkelt, men om du ønsker å