wordpress server i ubuntu

Hvordan installere WordPress på din egen Ubuntu server?

Har du lyst til å kjøre din egen webserver med WordPress? Det er ikke komplisert, i allefall ikke hvis du følger de riktige instruksjonene. Og har du først kommet hit, håper jeg virkelig at du kan være klar med din egen webserver med WordPress installert i løpet av 10-15 minutter.

Før du går videre er det lurt å tenke over noen få ting. Planlegger du å kjøre serveren på en maskin du bruker til vanlig? Eller har du en virtuell maskin der du vil kjøre serveren bare for å teste forskjellige ting? Det er å installere masse programmer på den maskina du bruker til vanlig kan skape litt problemer og gjøre den tregere, så det er anbefalt å bruke en virtuell maskin i stedet for. Men, om du har en maskin som du bare vil teste deg fram på er det selvfølgelig også mulig.

Da regner jeg med at du er klar for dyst, og du har Ubuntu server installert på en maskin som du vil bruke for å sette opp en WordPress side.

For å installere WordPress må du ha flere andre programmer på din Ubuntu server, blant annet Apache (webserver programmer), MySQL (database programmet), og PHP (kommunikasjon mellom webserver og database).

La oss installere alt som trengs!

Det er alltid et godt utgangspunkt å sørge for at alt er oppdatert på din Ubuntu server. Jeg har laget disse instruksjonene basert på en Ubuntu 22.04 server, men de skal fungere greit på andre versjoner av Ubuntu server også.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Da er vi klare for moroa. Kopier hele denne lange installasjonskommandoen som installere Apache, MySQL og PHP på din server.

sudo apt install apache2 ghostscript libapache2-mod-php mysql-server php php-bcmath php-curl php-imagick php-intl php-json php-mbstring php-mysql php-xml php-zip

Det kan muligens ta litt tid å installere alt dette, men hvis du har gjort det er du stort sett klar for å installere WordPress etterpå. Allerede nå er webserveren din klar for bruk. Du kan sjekke statusen til din Apache server ved å kjøre følgende kommando.

sudo systemctl status apache2
apache2 status

Ovenfor kan du se at min Apache server fungerer. Hvis du gjør dette på din egen maskin (ikke virtuell maskin), kan du åpne din nettleser å gå til http://localhost:80 og der ser du selve nettsiden. Hvis du kjører den på virtuell maskin er det litt mer komplisert. Hvis du bruker VirtualBox kan du gå til instillinger på serveren, nettverk, og om du velger bridged network vil serveren få en egen IP adresse på ditt lokale nettverk. Når du starter servere kjører du kommandoen ip address. Du vil da se den dedikerte IP adresse til din server og den vil muligens se ut som 192.168.0.150 (eller noe lignende). Bruk denne IP addresse og legg til :80 på slutten så vil du forhåpentligvis se nettsiden i din nettleser.

Nå er det på tide å installere WordPress.

Nå må vi installere WordPress på serveren, og også laste ned WordPress. Det hele kan enkelt gjøres ved å kjøre de følgende kommandoene.

sudo mkdir -p /srv/www
sudo chown www-data: /srv/www
curl https://wordpress.org/latest.tar.gz | sudo -u www-data tar zx -C /srv/www

De to første kommandoene handler om å opprette katalogene som trengs, og deretter endre eier for katalogene til webserveren. Den siste kommandoen laster ned siste versjon av Wodpress fra WordPress sine nettsider, og deretter pakke de ut til katalogene som vi nettopp opprettet.

Nå lager vi installasjonsfilen for WordPress siden i Apache. Kjør først den følgende kommandoen.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf

Når det er gjort kopierer du den følgende teksten inn i dokumentet som du nettopp opprettet.

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /srv/www/wordpress
  <Directory /srv/www/wordpress>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride Limit Options FileInfo
    DirectoryIndex index.php
    Require all granted
  </Directory>
  <Directory /srv/www/wordpress/wp-content>
    Options FollowSymLinks
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>

Nå aktiverer vi denne siden, samtidig som vi fjerner den kjipe standardsiden som vises når noen besøker en splitter ny Apache server.

sudo a2ensite wordpress
sudo a2enmod rewrite
sudo a2dissite 000-default

Nå er det på tide å starte din Apache server på nytt for at alt av instillinger skal være klart.

sudo service apache2 reload

Vi trenger en database for å lagre dataene til vår WordPress side.

For å lagre alt av informasjon som brukes og vises på din WordPress side trenger vi en database. Vi har allerede installert MySQL, men nå må vi lage en faktisk database og en bruker som har tilgang til å skrive informasjon til databasen, modifisere informasjon, og enda mer.

Du må starte MySQL for å komme i gang, og deretter er det bare å følge med på kommandoene.

sudo mysql -u root

Nå har du startet MySQL programmet og du kommuniserer med databasen. Det første vi må gjøre er å opprette en database. Det kan du gjøre ved å bruke følgende kommando. Vi kaller databasen for wordpress men føl deg veldig fri til å velge et annet navn.

CREATE DATABASE wordpress;

Nå må vi opprette en bruker som får lov til å kommunisere med databasen wordpress. Vi kaller brukeren for netthjelp og gir brukeren passord netthjelppassord.

CREATE USER 'netthjelp'@'localhost' IDENTIFIED BY 'netthjelppassord';

Nå har jeg opprettet en bruker. Det neste jeg trenger er å gi brukeren rettigheter i den nylig opprettede databasen. Det gjør jeg ved hjelp av følgende kommando.

GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON wordpress.* TO 'netthjelp'@'localhost';

Her gir jeg brukeren netthjelp rettigheter til å lese informasjon i databasen, legge til informasjon, slette informasjon, endre informasjon, og lignende.

Til slutt så sørger vi for at alt av rettigheter blir oppdatert ved å kjøre følgende kommando, og deretter avslutte vår samtale med MySQL.

FLUSH PRIVILEGES;
QUIT

Da er det bare siste lille biten igjen. Du må nå åpne nettsiden i din nettleser ved å gå til http://localhost:80 eller http://din-ip-adresse:80.

På den siden vil du nå møte på WordPress sin installasjonsside. Her må du oppgi navnet på databasen du nettopp laget (wordpress), ditt brukernavn (netthjelp) og passordet (netthjelppassord). Resten av innstillingene kan bare forbli som de er, og du må nå opprette en WordPress bruker som blir navnet du bruker for å logge deg inn på siden når du skal opprette innhold, endre innhold osv.

WordPress er nå installert og det er bare å prøve seg fram!

Det er bare å prøve seg fram nå. Lag innhold, last opp bilder, og gjør akkurat det du hadde tenkt til i første omgang når du planla å installere en WordPress side på din egen server.

Om du skal bruke denne siden til å hoste en virkelig side finnes det flere ting som er lurt å gjøre for å gjøre siden enda sikrere, alt fra tillegg som du kan installere på siden, til andre småting. Men, hvis du bare gjør dette for å kose deg og prøve deg fram, fungerer dette helt perfekt!

Har du spørsmål eller kommentarer, bare skriv!

Om forfatter

Sigbjorn

En nordmann som flyttet fra Norge tidlig og har bodd på flere punkter i verden siden den gang. Er veldig glad i sport (fotball), kryptovaluta, gode bøker, og masse annet!

Legg inn en kommentar