Glede finnes ikke i å fullføre en aktivitet, men i å gjøre den. Kreativitet er ikke bare en prosess, det er en reise for selvoppdagelse og uttrykk.

«Glede finnes ikke i å fullføre en aktivitet, men i å gjøre den. Kreativitet er ikke bare en prosess, det …